Zoznam akademických knižníc

Samostatným podtypom špeciálnych knižníc sú knižnice akademické, ponúkajúce oi diplomové, dizertačné či bakalárske práce. Tu je ich zoznam bez nároku na úplnost: