Základné informačné stredisko VTEI Elektritechn. ústavu SAV - Základné informácie

Základné informácie:

Základné informačné stredisko VTEI Elektritechn. ústavu SAV je špeciálna knižnica ústavu nachádzajúca sa v meste Bratislava. Jej zriadovatelom je Elektrotechnický ústav SAV a pracuje v nej cca 1 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Elektrotechnický ústav SAV

V jej fonde sa nachádza cca 10000 zväzkov -

V knižnici je k dispozícii internet pre verejnosť.

Dalšie kontakty

Dúbravská cesta 9

842 39 Bratislava

Web: Základné informačné stredisko VTEI Elektritechn. ústavu SAV

tel.02/54775820

fax.02/54775816