Základné informačné stredisko Geofyzikálneho ústavu SAV - Základné informácie

Základné informácie:

Základné informačné stredisko Geofyzikálneho ústavu SAV je špeciálna knižnica ústavu nachádzajúca sa v meste Bratislava. Jej zriadovatelom je Geofyzikálny ústav SAV a pracuje v nej cca 0 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Geofyzikálny ústav SAV

V jej fonde sa nachádza cca 19566 zväzkov - geofyzika, seizmika, meteorológia

V knižnici je k dispozícii internet pre verejnosť.

Dalšie kontakty

Dúbravská cesta 9

842 28 Bratislava

Web: Základné informačné stredisko Geofyzikálneho ústavu SAV

tel.02/59412442

fax.02/59410626