Záhorská knižnica - Základné informácie

Základné informácie:

Záhorská knižnica je verejná regionálna knižnica nachádzajúca sa v meste Senica. Jej zriadovatelom je Krajský úrad a pracuje v nej cca 26 zamestnancov.

V jej fonde sa nachádza cca 89712 zväzkov - odborná literatúra pre deti, mládež a dospelých, krásna literatúra pre deti, mládež a dospelých, ostatné dokumenty.

Dalšie kontakty

Vajanského 28

905 01 Senica

Web: Záhorská knižnica

tel.034/6512604,

fax.034/6512604