Vihorlatská knižnica - Základné informácie

Základné informácie:

Vihorlatská knižnica je verejná regionálna knižnica nachádzajúca sa v meste Humenné. Jej zriadovatelom je Krajský úrad a pracuje v nej cca 22 zamestnancov.

V jej fonde sa nachádza cca 126125 zväzkov - univerzálny knižničný fond

V knižnici je k dispozícii internet pre verejnosť.

Dalšie kontakty

Nám. slobody 50

066 80 Humenné

Web: Vihorlatská knižnica

tel.057/63517

fax.