Verejná knižnica Mikuláša Kováča - Základné informácie

Základné informácie:

Verejná knižnica Mikuláša Kováča je verejná regionálna knižnica nachádzajúca sa v meste Banská Bystrica. Jej zriadovatelom je Krajský úrad a pracuje v nej cca 25 zamestnancov.

V jej fonde sa nachádza cca 135160 zväzkov - univerzálny fond - beletria, náučná a odborná literatúra pre deti, mládež a dospelých, regionálne dokumenty, hudobniny, elektronické a audiovizuálne dokumenty, noviny a časopisy

V knižnici je k dispozícii internet pre verejnosť.

V knižnici je k dispozícii internet pre užívateľov.

Dalšie kontakty

Jána Bakossa 2

974 01 Banská Bystrica

Web: Verejná knižnica Mikuláša Kováča

tel.048/4154757

fax.048/4154757