Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne - Základné informácie

Základné informácie:

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne je verejná krajská knižnica nachádzajúca sa v meste Trenčín. Jej zriadovatelom je Trenčiansky samosprávny kraj a pracuje v nej cca 45 zamestnancov.

V jej fonde sa nachádza cca 235141 zväzkov - univerzálny knižničný fond

V knižnici je k dispozícii internet pre verejnosť.

V knižnici je k dispozícii internet pre užívateľov.

Dalšie kontakty

Nám. SNP. 2

911 82 Trenčín

Web: Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne

tel.032/7435185

fax.032/7435185