Vedeckoinformačné stredisko MO SR - Základné informácie

Základné informácie:

Vedeckoinformačné stredisko MO SR je špeciálna knižnica úradu nachádzajúca sa v meste Bratislava. Jej zriadovatelom je Ministerstvo obrany SR a pracuje v nej cca 170 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Ministerstvo obrany SR

V jej fonde sa nachádza cca 93090 zväzkov -

V knižnici je k dispozícii internet pre verejnosť.

V knižnici je k dispozícii internet pre užívateľov.

Dalšie kontakty

Kutuzovova 8

832 47 Bratislava

Web: Vedeckoinformačné stredisko MO SR

tel.02/44250320

fax.