Vedeckoinformačné oddelenie Vojenskej akadémie gen.M.R.Štefánika - Základné informácie

Základné informácie:

Vedeckoinformačné oddelenie Vojenskej akadémie gen.M.R.Štefánika je akademická knižnica nachádzajúca sa v meste Košice. Jej zriadovatelom je Vojenská letecká akadémia gen. M. R. Štefánika a pracuje v nej cca 7 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Vojenská letecká akadémia gen. M. R. Štefánika

V jej fonde sa nachádza cca 145000 zväzkov - podľa gescií výuky VLA, služobné predpisy, učebnice, skriptá, filmy, CD ROM, videokazety,

V knižnici je k dispozícii internet pre verejnosť.

V knižnici je k dispozícii internet pre užívateľov.

Dalšie kontakty

Rampová 7

041 21 Košice

Web: Vedeckoinformačné oddelenie Vojenskej akadémie gen.M.R.Štefánika

tel.055/6512322

fax.