VÚSAPL,a.s.-odd.techn.inf. a techn.knižncie - Základné informácie

Základné informácie:

VÚSAPL,a.s.-odd.techn.inf. a techn.knižncie je špeciálna firemná knižnica nachádzajúca sa v meste Nitra. Jej zriadovatelom je VÚSAPL,a.s. a pracuje v nej cca 1 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie VÚSAPL,a.s.

V jej fonde sa nachádza cca 10226 zväzkov - spracovanie a aplikácia plastických látok

V knižnici je k dispozícii internet pre verejnosť.

Dalšie kontakty

Novozámocká cesta 179,pošt.pričinok Aú50

949 01 Nitra

Web: VÚSAPL,a.s.-odd.techn.inf. a techn.knižncie

tel.037/6501163

fax.037/6513495