Útvar VTI pri INGEO,a.s. - Základné informácie

Základné informácie:

Útvar VTI pri INGEO,a.s. je špeciálna technická knižnica nachádzajúca sa v meste Žilina. Jej zriadovatelom je INGEO,a.s. a pracuje v nej cca 1 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie INGEO,a.s.

V jej fonde sa nachádza cca 9933 zväzkov - publikácie a vedecké práce z oblasti inžinierskej geológie, geotechniky, hydrogeológie, geochémie, enviromentálnej geológie, stavebníctva, hydrochémie, ekonomiky, práva, počítačov a programovania, technické normy, mapy

V knižnici je k dispozícii internet pre verejnosť.

V knižnici je k dispozícii internet pre užívateľov.

Dalšie kontakty

Bytčická 16

010 01 Žilina

Web: Útvar VTI pri INGEO,a.s.

tel.041/7631711-3

fax.041/7635892