Ústredná knižnica Prírodovedeckej fakulty UK - Základné informácie

Základné informácie:

Ústredná knižnica Prírodovedeckej fakulty UK je akademická knižnica nachádzajúca sa v meste Bratislava 4. Jej zriadovatelom je Prírodovedecká fakulta UK a pracuje v nej cca 8 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Prírodovedecká fakulta UK

V jej fonde sa nachádza cca 54167 zväzkov -

V knižnici je k dispozícii internet pre verejnosť.

V knižnici je k dispozícii internet pre užívateľov.

Dalšie kontakty

Mlynská dolina B-2

842 15 Bratislava 4

Web: Ústredná knižnica Prírodovedeckej fakulty UK

tel.02/60296510

fax.02/60296686