Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity - Základné informácie

Základné informácie:

Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity je akademická knižnica nachádzajúca sa v meste Žilina. Jej zriadovatelom je Žilinská univerzita a pracuje v nej cca 20 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Žilinská univerzita

V jej fonde sa nachádza cca 182611 zväzkov - doprava všeobecne, dopravné inžinierstvo, spoje, telekomunikácie, strojárenstvo, elektrotechnika, ekonomika, riadenie, matematika, manažment, informačné systémy, dopravné staviteľstvo, urbanizmus, zabezpečovacie systémy, biomedicína, špeciálne inžinierstv

V knižnici je k dispozícii internet pre verejnosť.

V knižnici je k dispozícii internet pre užívateľov.

Dalšie kontakty

Vysokoškolákov 24

011 84 Žilina

Web: Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity

tel.041/5652563

fax.041/5650190