Univerzitná knižnica Univerzity sv. Cyrila a Metoda - Základné informácie

Základné informácie:

Univerzitná knižnica Univerzity sv. Cyrila a Metoda je akademická knižnica nachádzajúca sa v meste Trnava. Jej zriadovatelom je Univerzita sv. Cyrila a Metoda a pracuje v nej cca 5 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Univerzita sv. Cyrila a Metoda

V jej fonde sa nachádza cca 5000 zväzkov - filozofia, psychológia, právo, ekonómia, prírodné vedy

V knižnici je k dispozícii internet pre verejnosť.

Dalšie kontakty

Nám. J. Herdu 2

917 01 Trnava

Web: Univerzitná knižnica Univerzity sv. Cyrila a Metoda

tel.033/5501254

fax.