Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela - Základné informácie

Základné informácie:

Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela je akademická knižnica nachádzajúca sa v meste Banská Bystrica. Jej zriadovatelom je Univerzita Mateja Bela a pracuje v nej cca 25 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Univarzita Mateja Bela

V jej fonde sa nachádza cca 180593 zväzkov - prírodné a spoločenské vedy

V knižnici je k dispozícii internet pre verejnosť.

V knižnici je k dispozícii internet pre užívateľov.

Dalšie kontakty

Tajovského 40

974 01 Banská Bystrica

Web: Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela

tel.048/4465205

fax.048/4465207