Univerzitná knižnica Univerzity Konštantína Filozofa - Základné informácie

Základné informácie:

Univerzitná knižnica Univerzity Konštantína Filozofa je akademická knižnica nachádzajúca sa v meste Nitra. Jej zriadovatelom je Univerzita Konštantína Filozofa a pracuje v nej cca 12 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Univerzita Konštantína Filozofa

V jej fonde sa nachádza cca 197406 zväzkov - prírodné, humanitné a spoločenské vedy so zameraním na prípravu učiteľa pre základné a stredné školstvo a pre odborné štúdium - postgraduálne, doktoranské v uvedencýh vedných odboroch

V knižnici je k dispozícii internet pre verejnosť.

Dalšie kontakty

Javorová 12

949 74 Nitra

Web: Univerzitná knižnica Univerzity Konštantína Filozofa

tel.037/7336977

fax.037/7336977