Univerzitná knižnica - Základné informácie

Základné informácie:

Univerzitná knižnica je akademická knižnica nachádzajúca sa v meste Bratislava 37. Jej zriadovatelom je Slovenská zdravotnícka univerzita a pracuje v nej cca 2 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Slovenská zdravotnícka univerzita

V jej fonde sa nachádza cca 23965 zväzkov - preventívna a klinická medicína

V knižnici je k dispozícii internet pre verejnosť.

V knižnici je k dispozícii internet pre užívateľov.

Dalšie kontakty

Limbová 12

833 03 Bratislava 37

Web: Univerzitná knižnica

tel.02/59369124

fax.