Tribečská knižnica - Základné informácie

Základné informácie:

Tribečská knižnica je verejná regionálna knižnica nachádzajúca sa v meste Topoľčany. Jej zriadovatelom je Krajský úrad a pracuje v nej cca 21 zamestnancov.

V jej fonde sa nachádza cca 91239 zväzkov - literatúra pre deti a mládež, krásna literatúra, odobrná literatúra, hudobniny, periodiká

V knižnici je k dispozícii internet pre verejnosť.

V knižnici je k dispozícii internet pre užívateľov.

Dalšie kontakty

československej armády 28

955 35 Topoľčany

Web: Tribečská knižnica

tel.038/5324745

fax.038/5325621