Technická knižnica WUSAM,a.s. - Základné informácie

Základné informácie:

Technická knižnica WUSAM,a.s. je špeciálna technická knižnica nachádzajúca sa v meste Zvolen. Jej zriadovatelom je WUSAM,a.s a pracuje v nej cca 3 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie WUSAM,a.s.

V jej fonde sa nachádza cca 10814 zväzkov - knihy, časopisy, firemná literatúra, diplomové práce, dizertačné práce, správy zo lsužobných ciest, patentové spisy, zbierky zákonov, výskumné psrávy

V knižnici je k dispozícii internet pre verejnosť.

V knižnici je k dispozícii internet pre užívateľov.

Dalšie kontakty

Buzulucká 3

960 13 Zvolen

Web: Technická knižnica WUSAM,a.s.

tel.045/5320277

fax.045/5335839