Technická knižnica TATARA SIPOX,a.s. - Základné informácie

Základné informácie:

Technická knižnica TATARA SIPOX,a.s. je špeciálna technická knižnica nachádzajúca sa v meste Bánovce nad Bebravou. Jej zriadovatelom je TATRA SIPOX,a.s. a pracuje v nej cca 1 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie TATRA SIPOX,a.s.

V jej fonde sa nachádza cca 6829 zväzkov -

Dalšie kontakty

Partizánska 73

957 11 Bánovce nad Bebravou

Web: Technická knižnica TATARA SIPOX,a.s.

tel.038/7602591-5

fax.038/7604012