Technická knižnica Inž. stavieb Košice - Základné informácie

Základné informácie:

Technická knižnica Inž. stavieb Košice je špeciálna technická knižnica nachádzajúca sa v meste Košice. Jej zriadovatelom je predseda predstavenstva a pracuje v nej cca 1 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Inžinierske stavby,a.s.-správa spoločnosti

V jej fonde sa nachádza cca 20447 zväzkov - odborné knihy, normy, časopisy a iné periodiká zamerané na stavebníctvo + denníky

Dalšie kontakty

Priemyselná 7

042 45 Košice

Web: Technická knižnica Inž. stavieb Košice

tel.055/6334811-5

fax.055/6336174