Technická knižnica BEZ Transformátory, a.s. - Základné informácie

Základné informácie:

Technická knižnica BEZ Transformátory, a.s. je špeciálna technická knižnica nachádzajúca sa v meste Bratislava. Jej zriadovatelom je BEZ Transformátory, a.s. a pracuje v nej cca 0 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie BEZ Transformátory, a.s.

V jej fonde sa nachádza cca 18237 zväzkov - technická literatúra z oblasti siloprúdovej elektrotechniky a príbzných odborov

Dalšie kontakty

Rybničná 40

835 54 Bratislava

Web: Technická knižnica BEZ Transformátory, a.s.

tel.02/49595501

fax.