Technická knižnica (IS) pri Slovenských lodeniciach,a.s. - Základné informácie

Základné informácie:

Technická knižnica (IS) pri Slovenských lodeniciach,a.s. je špeciálna technická knižnica nachádzajúca sa v meste Komárno. Jej zriadovatelom je Slovenské lodenica,a.s. a pracuje v nej cca 1 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Slovenské lodenica,a.s.

V jej fonde sa nachádza cca 21009 zväzkov - literatúra z oblastí stavieb a opráv lodí a plávajúcich zariadení + literatúra súvisiacich odborov + okrajovo filozofická,ekonomická,prírodovedná a jazykovedná literatúra

V knižnici je k dispozícii internet pre verejnosť.

V knižnici je k dispozícii internet pre užívateľov.

Dalšie kontakty

Roľníckej školy 1519

945 25 Komárno

Web: Technická knižnica (IS) pri Slovenských lodeniciach,a.s.

tel.035/7752119

fax.035/7730811