Technciká knižncia pri Stavoprojekte, a.s. - Základné informácie

Základné informácie:

Technciká knižncia pri Stavoprojekte, a.s. je špeciálna technická knižnica nachádzajúca sa v meste Prešov. Jej zriadovatelom je Stavoprojekt, a.s. a pracuje v nej cca 1 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Stavoprojekt, a.s.

V jej fonde sa nachádza cca 28695 zväzkov -

V knižnici je k dispozícii internet pre verejnosť.

Dalšie kontakty

Duchnovičovo nám. 1

081 48 Prešov

Web: Technciká knižncia pri Stavoprojekte, a.s.

tel.051/7725719

fax.051/7773109