Študovňa Slovenského ústavu technickej normalizácia - Základné informácie

Základné informácie:

Študovňa Slovenského ústavu technickej normalizácia je špeciálna knižnica ústavu nachádzajúca sa v meste Bratislava. Jej zriadovatelom je Slovenský ústav technickej normalizácie a pracuje v nej cca 8 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Slovenský ústav technickej normalizácie

V jej fonde sa nachádza cca 630000 zväzkov - dokumenty technickej normalizácie: normy (STN, medzinárodné, európske a zahraničné), normalizačné periodiká, katalógy a publikácie

V knižnici je k dispozícii internet pre verejnosť.

Dalšie kontakty

Karloveská 63

840 00 Bratislava

Web: Študovňa Slovenského ústavu technickej normalizácia

tel.02/60294452

fax.02/65411888