Študijná a vedecká knižnica Fakulty špeciálneho inžinierstva ŽU - Základné informácie

Základné informácie:

Študijná a vedecká knižnica Fakulty špeciálneho inžinierstva ŽU je akademická knižnica nachádzajúca sa v meste Žilina. Jej zriadovatelom je Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity a pracuje v nej cca 1 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity

V jej fonde sa nachádza cca 26256 zväzkov - skriptá, učebnice, normy, predpisy čSD, odborné časopisy, ročenky, odborná literatúra

V knižnici je k dispozícii internet pre verejnosť.

Dalšie kontakty

Májová 32, B-27

011 17 Žilina

Web: Študijná a vedecká knižnica Fakulty špeciálneho inžinierstva ŽU

tel.

fax.