Slovenská poľnohospodárska knižnica pri Slov. poľnohosp.univerzite - Základné informácie

Základné informácie:

Slovenská poľnohospodárska knižnica pri Slov. poľnohosp.univerzite je akademická knižnica nachádzajúca sa v meste Nitra. Jej zriadovatelom je Slovenská poľnohospodárska univerzita a pracuje v nej cca 0 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Slovenská poľnohospodárska univerzita

V jej fonde sa nachádza cca 524527 zväzkov - poľnohospodárstvo, potravinárstvo

V knižnici je k dispozícii internet pre verejnosť.

V knižnici je k dispozícii internet pre užívateľov.

Dalšie kontakty

Štúrova 51

949 59 Nitra

Web: Slovenská poľnohospodárska knižnica pri Slov. poľnohosp.univerzite

tel.037/6517743

fax.037/6517743