Slovenská pedagogická knižnica - Základné informácie

Základné informácie:

Slovenská pedagogická knižnica je špecializovaná vedecká knižnica nachádzajúca sa v meste Bratislava. Jej zriadovatelom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a pracuje v nej cca 15 zamestnancov.

V jej fonde sa nachádza cca 289421 zväzkov - výchova, vzdelávanie, školstvo

V knižnici je k dispozícii internet pre verejnosť.

V knižnici je k dispozícii internet pre užívateľov.

Táto knižnica disponuje zbierkou historických kníh.

Dalšie kontakty

Hálova 6

851 01 Bratislava

Web: Slovenská pedagogická knižnica

tel.02/68208612

fax.02/68208619