Slovenská národná knižnica - Základné informácie

Základné informácie:

Slovenská národná knižnica je národná knižnica - verejná nachádzajúca sa v meste Martin. Jej zriadovatelom je Ministerstvo kultúry SR a pracuje v nej cca 253 zamestnancov.

V jej fonde sa nachádza cca 6060000 zväzkov - Knižničný fond obsahuje všetky typy dokumetnov (knihy, periodiká, listotlače, pohľadnice, mapy, exlibrisy, slepecké tlače, rukopisy, fotografie, trojrozmerné dokumenty, diela výtvarného charakteru, mikrofilmy, audiovizuálne dokumenty). Chronologicky je kn

V knižnici je k dispozícii internet pre verejnosť.

V knižnici je k dispozícii internet pre užívateľov.

Táto knižnica disponuje zbierkou historických kníh.

Táto knižnica disponuje zbierkou historických dokumentov.

Dalšie kontakty

Nám. J. C. Hronského 1

036 01 Martin

Web: Slovenská národná knižnica

tel.043/4131267

fax.043/4301802