Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri Technickej univerzite - Základné informácie

Základné informácie:

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri Technickej univerzite je akademická knižnica nachádzajúca sa v meste Zvolen. Jej zriadovatelom je Technická univerzita vo Zvolene a pracuje v nej cca 37 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Technická univerzita vo Zvolene

V jej fonde sa nachádza cca 363932 zväzkov - lesníctvo, drevárstvo, ekológia, životné prostredie, ekonomika, strojníctvo, enviromentálna a výrobná technika a všetky vedné odbory, ktoré súvisia s hlavným profilom

V knižnici je k dispozícii internet pre verejnosť.

V knižnici je k dispozícii internet pre užívateľov.

Táto knižnica disponuje zbierkou historických kníh.

Táto knižnica disponuje zbierkou historických dokumentov.

Dalšie kontakty

T. G. Masaryka 20

961 02 Zvolen

Web: Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri Technickej univerzite

tel.045/5206641

fax.045/5479942