Slovenská knižnica pre výstavbu a regionálny rozvoj - Základné informácie

Základné informácie:

Slovenská knižnica pre výstavbu a regionálny rozvoj je špeciálna knižnica úradu nachádzajúca sa v meste Bratislava. Jej zriadovatelom je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR a pracuje v nej cca 6 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

V jej fonde sa nachádza cca 45458 zväzkov - domáce a zahraničné knihy a periodiká, typizačné práce, technické normy a firemná literatúra z odboru technických vied (prevažne stavebníctva), architektúry, urbanizmu, stavebného práva, regionálneho rozvoja, ekonomiky, spoločenských vied, umenia a inform

Dalšie kontakty

Špitálska 8

816 44 Bratislava

Web: Slovenská knižnica pre výstavbu a regionálny rozvoj

tel.

fax.