Slovenská ekonomická knižnica, Ekonomická univerzita v Bratislave - Základné informácie

Základné informácie:

Slovenská ekonomická knižnica, Ekonomická univerzita v Bratislave je akademická knižnica nachádzajúca sa v meste Bratislava. Jej zriadovatelom je Ekonomická univerzita a pracuje v nej cca 44 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Ekonomická univerzita v Bratislave

V jej fonde sa nachádza cca 336122 zväzkov -

V knižnici je k dispozícii internet pre verejnosť.

V knižnici je k dispozícii internet pre užívateľov.

Táto knižnica disponuje zbierkou historických kníh.

Táto knižnica disponuje zbierkou historických dokumentov.

Dalšie kontakty

Dolnozemská cesta 1

852 35 Bratislava

Web: Slovenská ekonomická knižnica, Ekonomická univerzita v Bratislave

tel.02/62412293

fax.02/62412302