Podtatranská knižnica - Základné informácie

Základné informácie:

Podtatranská knižnica je verejná regionálna knižnica nachádzajúca sa v meste Poprad. Jej zriadovatelom je Krajský úrad a pracuje v nej cca 25 zamestnancov.

V jej fonde sa nachádza cca 129108 zväzkov - univerzálny knižničný fond

V knižnici je k dispozícii internet pre verejnosť.

V knižnici je k dispozícii internet pre užívateľov.

Dalšie kontakty

Podtatranská 1548/1

058 01 Poprad

Web: Podtatranská knižnica

tel.052/7729495

fax.052/7729568