Podniková technická knižnica Bučiny,a.s. - Základné informácie

Základné informácie:

Podniková technická knižnica Bučiny,a.s. je špeciálna podniková knižnica nachádzajúca sa v meste Zvolen. Jej zriadovatelom je Bučina,a.s. a pracuje v nej cca 1 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Bučina,a.s.

V jej fonde sa nachádza cca 8085 zväzkov -

Dalšie kontakty

Lučenecká cesta 1335/21

960 96 Zvolen

Web: Podniková technická knižnica Bučiny,a.s.

tel.045/5301273

fax.045/301123