Podduklianska knižnica - Základné informácie

Základné informácie:

Podduklianska knižnica je verejná regionálna knižnica nachádzajúca sa v meste Svidník. Jej zriadovatelom je Krajský úrad a pracuje v nej cca 21 zamestnancov.

V jej fonde sa nachádza cca 89938 zväzkov - univerzálny knižničný fond - odborná literatúra pre dospelých a deti, krásna literatúra pre dospelých a deti, špeciálne dokumenty, elektronické dokumenty (CD ROM).

V knižnici je k dispozícii internet pre verejnosť.

V knižnici je k dispozícii internet pre užívateľov.

Dalšie kontakty

8. mája 697/55

089 01 Svidník

Web: Podduklianska knižnica

tel.054/7521397

fax.054/7520950