Oddelenie vedecko-technických informácií LVÚ - Základné informácie

Základné informácie:

Oddelenie vedecko-technických informácií LVÚ je špeciálna knižnica ústavu nachádzajúca sa v meste Zvolen. Jej zriadovatelom je Lesnícky výskumný ústav a pracuje v nej cca 5 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Lesnícky výskumný ústav

V jej fonde sa nachádza cca 75379 zväzkov - lesníctvo - výskum

V knižnici je k dispozícii internet pre verejnosť.

V knižnici je k dispozícii internet pre užívateľov.

Dalšie kontakty

T. G. Masaryka 22

960 92 Zvolen

Web: Oddelenie vedecko-technických informácií LVÚ

tel.045/5314190

fax.045/5314192