Oddelenie dokumentácie a knižničných služieb Film. ústavu - Základné informácie

Základné informácie:

Oddelenie dokumentácie a knižničných služieb Film. ústavu je špeciálna knižnica nachádzajúca sa v meste Bratislava. Jej zriadovatelom je Slovenský filmový ústav a pracuje v nej cca 1 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Slovenský filmový ústav

V jej fonde sa nachádza cca 6550 zväzkov - filmová literatúra, teória a história filmu, monografie, filmové scenáre, film. encyklopédie, vysokoškolské skriptá, slov. a zahr. filmové časopisy a pod.

V knižnici je k dispozícii internet pre verejnosť.

Dalšie kontakty

Grosslingová 32

811 09 Bratislava

Web: Oddelenie dokumentácie a knižničných služieb Film. ústavu

tel.02/52922929

fax.02/52963461