Oddelenie dokumentácie a dokumentaristiky - Základné informácie

Základné informácie:

Oddelenie dokumentácie a dokumentaristiky je špeciálna knižnica ústavu nachádzajúca sa v meste Bratislava. Jej zriadovatelom je Národné osvetové centrum a pracuje v nej cca 1 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Národné osvetové centrum

V jej fonde sa nachádza cca 8914 zväzkov - spoločenské vedy, encyplopedická literatúra, príručky z výpočtovej techniky, dejiny, jazykoveda, edičné tituly NOC pre prof. pracovníkov miestnej kultúry a metodická literatúra pre umelcov - neprofesionálov.

V knižnici je k dispozícii internet pre verejnosť.

Dalšie kontakty

Nám. SNP 12

812 34 Bratislava

Web: Oddelenie dokumentácie a dokumentaristiky

tel.02/52923736

fax.02/59214218