Oddelenie VTI a knižnica VÚVH - Základné informácie

Základné informácie:

Oddelenie VTI a knižnica VÚVH je špeciálna knižnica ústavu nachádzajúca sa v meste Bratislava. Jej zriadovatelom je Výskumný ústav vodného hospodárstva a pracuje v nej cca 4 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Výskumný ústav vodného hospodárstva

V jej fonde sa nachádza cca 36406 zväzkov -

V knižnici je k dispozícii internet pre verejnosť.

V knižnici je k dispozícii internet pre užívateľov.

Dalšie kontakty

Nábr. arm.gen.L.Svobodu 5

812 49 Bratislava

Web: Oddelenie VTI a knižnica VÚVH

tel.02/59343340

fax.02/54418479