Odborové informačné stredisko Geod. a kartografického ústavu - Základné informácie

Základné informácie:

Odborové informačné stredisko Geod. a kartografického ústavu je špeciálna knižnica ústavu nachádzajúca sa v meste Bratislava. Jej zriadovatelom je Úrad geodézie, kartografie a katastra SR a pracuje v nej cca 3 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Geodetický a kartografický ústav

V jej fonde sa nachádza cca 13419 zväzkov - geodézia a kartografia

Dalšie kontakty

Chlumeckého 4

827 45 Bratislava

Web: Odborové informačné stredisko Geod. a kartografického ústavu

tel.02/43334822

fax.02/43427511