Odborné inf. strdisko pre vinohradníctvo a vinárstvo - Základné informácie

Základné informácie:

Odborné inf. strdisko pre vinohradníctvo a vinárstvo je špeciálna knižnica ústavu nachádzajúca sa v meste Bratislava. Jej zriadovatelom je Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky a pracuje v nej cca 2 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky

V jej fonde sa nachádza cca 18500 zväzkov - vinohradníctvo a vinárstvo

V knižnici je k dispozícii internet pre verejnosť.

Dalšie kontakty

Matúškova 25

833 11 Bratislava

Web: Odborné inf. strdisko pre vinohradníctvo a vinárstvo

tel.02/54775866

fax.02/54775436