Odbor patentových fondov Úradu priemyselného vlastníctva SR - Základné informácie

Základné informácie:

Odbor patentových fondov Úradu priemyselného vlastníctva SR je špeciálna knižnica úradu nachádzajúca sa v meste Banská Bystrica. Jej zriadovatelom je Úrad priemyselného vlastníctva SR a pracuje v nej cca 11 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Úrad priemyselného vlastníctva SR

V jej fonde sa nachádza cca 20000000 zväzkov - patentové dokumenty najvyspelejších štátov sveta z rôznych oblastí techniky, patentová a podobná literatúra - vestníky, ročenky, triedniky, legislatíva, odborná literatúra

V knižnici je k dispozícii internet pre verejnosť.

V knižnici je k dispozícii internet pre užívateľov.

Dalšie kontakty

Švermova 43

974 05 Banská Bystrica

Web: Odbor patentových fondov Úradu priemyselného vlastníctva SR

tel.048/4300124

fax.048/4132563