Obecná knižnica - Základné informácie

Základné informácie:

Obecná knižnica je verejná obecná knižnica nachádzajúca sa v meste Výčapy-Opatovce. Jej zriadovatelom je Obecný úrad a pracuje v nej cca 1 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Obecný úrad

V jej fonde sa nachádza cca 11295 zväzkov -

Dalšie kontakty

951 44 Výčapy-Opatovce

Web: Obecná knižnica

tel.

fax.