Obecná knižnica - Základné informácie

Základné informácie:

Obecná knižnica je verejná obecná knižnica nachádzajúca sa v meste Veľký Lipník. Jej zriadovatelom je Obec - Obecný úrad a pracuje v nej cca 1 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Obec - Obecný úrad

V jej fonde sa nachádza cca 19015 zväzkov - detská a náučná literatúra, beletria

Dalšie kontakty

č. 283

065 33 Veľký Lipník

Web: Obecná knižnica

tel.

fax.