Obecná knižnica - Základné informácie

Základné informácie:

Obecná knižnica je verejná obecná knižnica nachádzajúca sa v meste Veľké Zálužie. Jej zriadovatelom je Obecný úrad a pracuje v nej cca 1 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Obecný úrad

V jej fonde sa nachádza cca 11375 zväzkov - KF vo voľnom výbere.

Dalšie kontakty

Školská

951 35 Veľké Zálužie

Web: Obecná knižnica

tel.037/6592345

fax.037/6592201