Obecná knižnica - Základné informácie

Základné informácie:

Obecná knižnica je verejná obecná knižnica nachádzajúca sa v meste Veľké Rovné. Jej zriadovatelom je Obec - Obecný úrad a pracuje v nej cca 1 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Obec - Obecný úrad

V jej fonde sa nachádza cca 12521 zväzkov - všeobecný KF

V knižnici je k dispozícii internet pre verejnosť.

Dalšie kontakty

č. 1621

013 62 Veľké Rovné

Web: Obecná knižnica

tel.041/5582341

fax.041/5582261