Obecná knižnica - Základné informácie

Základné informácie:

Obecná knižnica je verejná obecná knižnica nachádzajúca sa v meste Valaská. Jej zriadovatelom je Obecný úrad a pracuje v nej cca 1 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Obecný úrad

V jej fonde sa nachádza cca 22285 zväzkov - univerzálny KF.

Dalšie kontakty

Nám. 1. mája

976 46 Valaská

Web: Obecná knižnica

tel.048/6175483

fax.