Obecná knižnica - Základné informácie

Základné informácie:

Obecná knižnica je verejná obecná knižnica nachádzajúca sa v meste Tomášov. Jej zriadovatelom je Obecný úrad a pracuje v nej cca 1 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Obecný úrad

V jej fonde sa nachádza cca 14235 zväzkov -

Dalšie kontakty

Mierova

900 44 Tomášov

Web: Obecná knižnica

tel.02/45958128

fax.