Obecná knižnica - Základné informácie

Základné informácie:

Obecná knižnica je verejná obecná knižnica nachádzajúca sa v meste Tekovské Lužany. Jej zriadovatelom je Obecné zastupiteľstvo a pracuje v nej cca 1 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Obecný úrad

V jej fonde sa nachádza cca 18989 zväzkov - univerzálny KF.

Dalšie kontakty

Poštová 99

935 41 Tekovské Lužany

Web: Obecná knižnica

tel.036/7723516

fax.