Obecná knižnica - Základné informácie

Základné informácie:

Obecná knižnica je verejná obecná knižnica nachádzajúca sa v meste Sučany. Jej zriadovatelom je Obec - Obecný úrad a pracuje v nej cca 1 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Obec - Obecný úrad

V jej fonde sa nachádza cca 22335 zväzkov - všeobecný KF

Dalšie kontakty

Nám. SNP 53

038 52 Sučany

Web: Obecná knižnica

tel.043/4293188

fax.